Abonyi, Árpád, 1865-1918

Ady, Endre, 1877-1919

Alexander, Bernát, 1850-1927

Ali Bey

Ambrus, Zoltán, 1861-1932

Andor, József

Angyal, Dávid, 1857-1943

Anonymous

Apáthy, István, 1863-1922

Arany, János, 1817-1882

Arany, László, 1844-1898

Árkay, Kálmán

Arrhenius, Svante, 1859-1927

Babits, Mihály, 1883-1941

Bajza, Lenke Beniczky

See: Beniczkyné Bajza, Lenke, 1839-1905

Baksay, Sándor, 1832-1915

Balassa, Bálint, báró, 1554-1594

Balázs, Béla, 1884-1949

Balázs, Sándor, 1830-1887

Bálint, Aladár, 1881-1924

Bálint, Jenő, 1889-1945

Bálint, Mihály

Bamberger, Hermann

See: Vámbéry, Ármin, 1832-1913

Bánffy, Miklós, 1874-1950

Bársony, István, 1855-1928

Batthyány, Gyula, gróf, 1887-1959

Bauer, Herbert

See: Balázs, Béla, 1884-1949

Benedek, Elek, 1859-1929

Beniczkyné Bajza, Lenke, 1839-1905

Beöthy, László, 1826-1857

Beöthy, Leo, 1839-1886

Beöthy, Zsolt, 1848-1922

Berczik, Á. (Árpád), 1842-1919

Bérczy, Károly, 1821-1867

Bér, Dezső, 1875-1924

Bernát, Gáspár, 1810-1873

Berze Nagy, János, 1879-1946

Bey, Ali

See: Knapp, Samuel L. (Samuel Lorenzo), 1783-1838

Biró, Lajos, 1880-1948

Bodnár, Zsigmond, 1839-1907

Boelsche, Wilhelm

See: Bölsche, Wilhelm, 1861-1939

Boethius, 480-525?

Bölsche, Wilhelm, 1861-1939

Boz

See: Dickens, Charles, 1812-1870

Brenner, József

See: Csáth, Géza, 1887-1919

Bródy, Sándor, 1863-1924

Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616

Chaney, John Griffith

See: London, Jack, 1876-1916

Clemens, Samuel Langhorne

See: Twain, Mark, 1835-1910

Csáth, Géza, 1887-1919

Cserna, Károly, 1867-1944

Csiky, Gergely, 1842-1891

Czigány, Dezső, 1883-1937

Deák, Farkas, 1832-1888

De Cervantes Saavedra, Miguel

See: Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616

Degré, Alajos, 1819-1896

De Hem, Henry

See: Montaut, H. de (Henri de), 1825?-1890

De Montaut, H. (Henri)

See: Montaut, H. de (Henri de), 1825?-1890

Dickens, Charles, 1812-1870

Divéky, J. V. (József V.), 1887-1951

Dobosi-Pécsi, Mária, 1885-

Dóczi, Lajos, 1845-1919

Donászy, Ferenc, 1858-1923

Elek, Artúr, 1876-1944

Emerson, Ralph Waldo, 1803-1882

Emma

See: Ignotus, 1869-1949

Endrődi, Sándor, 1850-1920

Eötvös, József, báró, 1813-1871

Eötvös, Károly, 1842-1916

Erdélyi, János, 1814-1868

Eucken, Rudolf, 1846-1926

Fáy, András, 1786-1864

Fazekas, Mihály, 1766-1828

Gaal, György, 1783-1855

Gaal, József, 1811-1866

Gaal, Mózes, 1863-1936

Gárdonyi, Géza, 1863-1922

Gergely, Imre, 1868-1957

Götvös, Josef, Freiherr von

See: Eötvös, József, báró, 1813-1871

Grimm, Jacob, 1785-1863

Grimm, Wilhelm, 1786-1859

Gross, Felix, 1884-

Grünwald, Béla

Gvadányi, József, gróf, 1725-1801

Győry, Vilmos, 1838-1885

Gyulai, Pál, 1826-1909

Haranghy, Jenő, 1894-1951

Hem, Henry de

See: Montaut, H. de (Henri de), 1825?-1890

Heyer, Artúr, 1872-1931

Hirsch, Nelli, 1871-1915

Homicsko, Athanász

Horger, Antal, 1872-1946

Horváth, Ákos

Horváth, Dániel

Huszár, Imre, 1838-1916

Hy

See: Montaut, H. de (Henri de), 1825?-1890

Ignotus, 1869-1949

Ignotus, Hugó

See: Ignotus, 1869-1949

Ipolyi, Arnold, 1823-1886

Jávor, Pál, 1880-1923

Jerome, Jerome K. (Jerome Klapka), 1859-1927

Jerusalem, Wilhelm, 1854-1923

Jókai, Mór, 1825-1904

Jósika, Miklós, báró, 1796?-1865

József, Attila, 1905-1937

Justh, Zsigmond, 1863-1894

Kabos, Ede, 1864-1923

Kacziány, Ödön, 1852-1933

Kádár, Lehel, 1884-1935

Kaffka, Margit, 1880-1918

Kálmány, Lajos, 1852-1919

Kant, Immanuel, 1724-1804

Kapos, Andor

Karinthy, Emma

Karinthy, Frigyes, 1887-1938

Kárpáti, Aurél, 1884-1963

Katona, Lajos

Kazinczy, Ferencz, 1759-1831

Kazinczy, Gábor, 1818-1864

Kelen, Ferenc, 1873-1958

Keményffi, Jenő, 1875-1920

Kemény, Zsigmond, báró, 1814-1875

Kenedi, Géza, 1853-1935

Kimnach, László, 1857-1906

Knapp, Samuel L. (Samuel Lorenzo), 1783-1838

Kóbor, Tamás, 1867-1942

Körösfői-Kriesch, Aladár, 1863-1920

Kosztolányi, Dezső, 1885-1936

Kremsner, Eugene

See: Rákosi, Jenő, 1842-1929

Kriesch, Aladár

See: Körösfői-Kriesch, Aladár, 1863-1920

Kriza, János, 1811-1875

Krúdy, Gyula, 1878-1933

Kúnos, Ignácz, 1862-1945

Kutas, Ilona

Kuthy, Lajos, 1813-1864

Lampérth, Géza, 1873-1934

Lauka, Gusztáv, 1818-1902

Lhotzky, Heinrich, 1859-1930

London, Jack, 1876-1916

Lorand, Arnold

Lovik, Károly, 1874-1915

Mailand, Oszkár, 1858-1924

Mailáth, János Nepomuk Jozsef, gróf, 1786-1855

Malonyay, Dezső, 1866-1916

Márki, Sándor, 1853-1925

Márk, Lajos

See: Mark, Louis, 1867-1942

Mark, Louis, 1867-1942

Martinovitsné

See: Kutas, Ilona

Matull, Kurt, 1872-1930?

Merényi, László, 1837-1907

Mikes, Kelemen, 1690-1761

Mikes, Lajos, 1872-1930

Mikszáth, Kálmán, 1847-1910

Moldován, Gergely, 1845-1930

Molnár, Ferenc, 1878-1952

Montaut, H. de (Henri de), 1825?-1890

Móra, Ferenc, 1879-1934

Móricz, Pál, 1870-1936

Móricz, Zsigmond, 1879-1942

Mühlbeck, Károly, 1869-1943

Nagy, Endre, 1877-1938

Nagy, Ignácz, 1810-1854

Nagy, János Berze

See: Berze Nagy, János, 1879-1946

Négyesy, László, 1861-1933

Neogrády, Antal, 1861-1942

Neumann, Ferenc

See: Molnár, Ferenc, 1878-1952

Nietzsche, Friedrich Wilhelm, 1844-1900

Oláh, Gábor, 1881-1942

Orbán, Balázs, 1830-1890

Pákh, Albert, 1823-1867

Palante, Georges, 1862-1925

Pálffy, Albert, 1820-1897

Pap, Gyula, 1843-1931

Pataky, László, 1857-1912

Pekár, Gyula, 1867-1937

Peregriny, Elek

Petelei, István, 1852-1910

Petőfi, Sándor, 1823-1849

Petrovics, Alexander

See: Petőfi, Sándor, 1823-1849

Petrovics, Elek, 1873-1945

Podmaniczky, Frigyes, báró, 1824-1907

Pogány, Willy, 1882-1955

Polgár, Gyula

Pólya, Tibor, 1886-1937

Rácz, Lajos, 1864-1934

Radákovits, József

See: Vas, Gereben, 1823-1868

Rákosi, Jenő, 1842-1929

Rákosi, Viktor, 1860-1923

Reményik, Sándor, 1890-1941

Révész, Béla, 1876-1944

Robertson, Ignatius Loyola

See: Knapp, Samuel L. (Samuel Lorenzo), 1783-1838

Rousseau, Jean-Jacques, 1712-1778

Saavedra, Miguel de Cervantes

See: Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616

Schopenhauer, Arthur, 1788-1860

Schöpflin, Aladár, 1872-1950

Sebesi, Jób, 1860-1894

Sebestyén, Gyula, 1864-1946

Sebők, Zsigmond, 1861-1916

Shahcoolen

See: Knapp, Samuel L. (Samuel Lorenzo), 1783-1838

Sófocles

See: Sophocles, 495? BC-406 BC

Sophocles, 495? BC-406 BC

Soult, Marshal

See: Knapp, Samuel L. (Samuel Lorenzo), 1783-1838

Steinhofer, Károly

Stoker, Bram, 1847-1912

Strachey, Lytton, 1880-1932

Stummer, Arnold

See: Ipolyi, Arnold, 1823-1886

Surányi, Miklós, 1882-1936

Szabó, Károly

Szemere, György, 1863-1930

Széphalmy, Vintze

See: Kazinczy, Ferencz, 1759-1831

Szitnyai, Elek, 1854-1923

Szomory, Dezső, 1869-1944

Tassy, Ede

Thaly, Kálmán, 1839-1909

Thury, Zoltán, 1870-1906

Toldy, Ferenc, 1805-1875

Toldy, István, 1844-1879

Tolnai, Lajos, 1837-1902

Tömörkény, István, 1866-1917

Tompa, László, 1883-1964

Tonelli, Sándor, 1882-1950

Tormay, Cécile, 1876-1937

Török, Károly, 1843-1875

Tóth, Árpád, 1886-1928

Tull, Ödön, 1870-1911

Twain, Mark, 1835-1910

Vámbéry, Ármin, 1832-1913

Varga, János, 1844-1881

Vargha, Gyula, 1853-1929

Various

Vas, Gereben, 1823-1868

Végvári

See: Reményik, Sándor, 1890-1941

Veigelsberg, Hugó

See: Ignotus, 1869-1949

Verne, Jules, 1828-1905

Verseghy, Ferenc, 1757-1822

Vertès, Marcel, 1895-1961

Von Mailáth, Johann

See: Mailáth, János Nepomuk Jozsef, gróf, 1786-1855

Vörösmarty, Mihály, 1800-1855

Wells, H. G. (Herbert George), 1866-1946

Wildner, Ödön, 1874-1944

Wimmer, Dezső

See: Czigány, Dezső, 1883-1937

Winkler, Elemér

Zágoni Mikes, Kelemen

See: Mikes, Kelemen, 1690-1761

Zigler, Géza

See: Gárdonyi, Géza, 1863-1922

Σοφοκλής

See: Sophocles, 495? BC-406 BC

Гардони, Геза

See: Gárdonyi, Géza, 1863-1922

Круди, Дюла

See: Krúdy, Gyula, 1878-1933

Петефи, Шандор

See: Petőfi, Sándor, 1823-1849

Петрович, Олександр

See: Petőfi, Sándor, 1823-1849

יערוזאלעם, ווילהעלם

See: Jerusalem, Wilhelm, 1854-1923

ירושלים, וילהלם

See: Jerusalem, Wilhelm, 1854-1923